هر چای تهیه شده از گیاه کاملیا سیننسیس، بدون توجه به نوع چای، حاوی کافئین است. دمنوش های گیاهی و دمنوش های میوه ای که در واقع دم کرده هستند، حاوی کافئین نیستند. گیاهانی وجود دارند که حاوی کافئین هستند و اثر بسیار محرکی دارند، مانند گوارانا، یربا مات و گوایوسا. حتی چای گیاهی می تواند حاوی مقدار مشخصی کافئین باشد، اگرچه این مقدار در مقایسه با چای سیاه تقریبا ناچیز است. مقدار کافئین موجود در چای بسته به نوع چای متفاوت است، بنابراین برخی از چای های سبز می توانند بیشتر و برخی دیگر کمتر داشته باشند. کافئین موجود در چای تئین نامیده می شود، اگرچه این در واقع همان ترکیب است.

مقدار تقریبی کافئین نوشیدنی (به میلی گرم)*

قهوه 40-170

چای سفید 6-20

چای اولانگ 9-50

چای سبز 8-30

چای سیاه 40-100

ماسالا چای 20–50

*با فرض 100 میلی لیتر آب برای دم کردن.

انواع بی شماری چای وجود دارد. هر کدام در یکی از شش دسته اصلی چای (سفید، زرد، سبز، اولانگ، سیاه، تخمیر شده) قرار می‌گیرند که باز هم شامل زیرمجموعه‌های زیادی است، و هر زیرگروه شامل صدها نوع است، بسته به مکان رشد و زمان آن. برداشت، فرآیند تولید، کیفیت و شکل برگ. علاوه بر استانداردهایی که در طول تولید انواع شناخته شده باید رعایت شود، مزارع اغلب آزادی ایجاد ترکیبات چای جدید را به جان میخرند.