شرکت رزق گستر سادات فعالیت خود راباعنایت خدای یکتا بصورت رسمی در سال ۱۴۰۰ ه.ش با تولد برند رامس آغاز کرد

چشم انداز:

هدف اصلی شرکت درعرضه چای و زعفران از بهترین نوع خود و سایر مواد غذایی و اقلام مورد نیاز جامعه جهانی وهم سطح آن و با هدف ارزش مشترک برای کلیه ذینفعان می باشد.

رامس

تعهدات :

  1. صداقت در عمل و حرف؛ ما در کلیه امور مربوط به تولید و بسته بندی و همچنین فروش و منافع مصرف کننده صادق هستیم
  2. احترام ؛ احترام گذاشتن به حقوق مشتریان و مصرف کنندگان ،همچنین همکاران را سرلوحه کار خود قرار داده ایم
  3. اعتماد؛ این امر به جز در عمل بدست نخواهد آمد و ما در رسیدن به آن از هیچ مورد به ظاهر کوچکی عبور نخواهیم کرد.
  4. مسولیت پذیری؛ اگر از لحاظ زیربنای تأسیس شرکت و رفتار مسولانه و متعهدانه به آن نگاه کرد این حرف اول را در شرکت به خود جای داده است.
  5. تعهد؛ ما به تحقق اهداف و سلامتی جامعه وفادار بوده و مجدانه در راستای رسیدن و عمل کردن به آخرین حد آن تلاش خواهیم کرد.